Graafinen ohjesääntö

 

1 §

Tällä ohjesäännöllä annetaan tarkempia säädöksiä Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry:n (jatkossa Fortis) logon käytöstä.

2 §                                                                                                                                          

Fortiksen logo on yksivärinen, tammenlehtiseppelein reunustettu apteekkimalja, jonka keskellä on kaksi käärmettä ristissä ja niiden yläpuolella lukee kaarevana Fortis.

3 §

Fortiksen kunnia-, ansio- ja rintamerkissä, viirissä, lipussa ja haalareissa sekä muissa virallisissa yhteyksissä tulee käyttää tässä ohjesäännössä säädettyä logoa, ellei toisin säädetä.

Fortiksen logon käytöstä kunnia-, ansio- ja rintamerkissä määrätään tarkemmin merkkiohjesäännössä.

4 §

Logon käytöstä, esimerkiksi sijoittelusta ja väreistä, järjestön sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä on tarkemmin opastettu Graafisessa ohjeistuksessa, joka löytyy verkkosivuilta tai Fortiksen hallitukselta.

Hallitus hyväksyy Graafisen ohjeistuksen vuosittain.

5 §

Logon käyttöön, muissa kuin säännöissä tai ohjesäännöissä säädetyissä tarkoituksissa, on anottava lupa Fortiksen hallitukselta.

Logon muokkaamiseen epäviralliseen käyttöön on anottava lupa Fortiksen hallitukselta.

6 §

Hallituksen jäsenten velvollisuus on ohjata ja neuvoa logon käytössä ja tarvittaessa myös puuttua väärinkäytöksiin.

7 §

Tätä ohjesääntöä voidaan muuttaa Fortiksen säännöissä säädetyllä tavalla.